Βφτιση

Η βπτιση εναι νας θεσμς που χει επικρατσει απ τον 6οαινα. Εναι το μυστριο που δνει το χρισμα και θεραπεει την φση του ανθρπου. Εναι πνω απ’ λα η πρτη σημαντικ στιγμ του παιδιο σας.

Αν η στιγμ αυτ φτασε χετε κθε λγο να ενθουσιαστετε και να ανυπομονετε. Για να νισετε την γλυκι ασθηση της συγκνησης που θα σας γεμσει η βπτιση του μωρο σας, μθετε λα σα πρπει να γνωρζετε και κντε το μυστριο να μοιζει παραμθι.

 

Το νομα

Η επιλογ του ονματος εναι το πρτο σημαντικ βμα για τους γονες. Η προσωπικτητα του παιδιο και η χριστιανικ του ταυττητα δηλνονται απ το νομα του, αγιασμνο απ το νομα του Χριστο. Με βση την παρδοση, νομα του παιδιο δνεται το νομα του παππο της γιαγις, αρχικ απ την πλευρ του πατρα. Στις μρες μας, μως, η απφαση εναι επιλογ των δο γονων απ κοινο.

Ο Νονς

Ο ανδοχος γονας εναι η επμενη σκψη, ιδιατερα μεγλης σημασας καθς πρκειται για τον πνευματικ γονα του μωρο σας. Ο νθρωπος αυτς πρπει να επιλεγε τσι στε να εστε σγουροι τι θα μπορε να διαδραματσει τον αξιλογο ρλο που θα χει στην ζω του παιδιο σας. Προτιμεστε να αγαπημνο σας πρσωπο, συγγενικ φιλικ, για να στκεται μαζ με εσς δπλα στο παιδ σας σε λα του τα βματα. Αναλυτικ περιγραφ των υποχρεσεων του νονο θα βρετε στην εντητα ‘Νονς’.

Τα γγραφα

Στο μυστριο της βπτισης, ευτυχς, το μνο γγραφο που χρειζεται να προσκομσετε στην εκκλησα την ημρα αυτ εναι να αντγραφο της ληξιαρχικς πρξης γννησης του μωρο σας.

Ο Φωτογρφος

Κθε γονις σο ντονα και αν ζει την σημαντικ αυτ στιγμ της ζως του μωρο του, επιθυμε να την αποτυπσει στην μνμη του ανεξτηλα. Για τον λγο αυτ η επιλογ του κατλληλου φωτογρφου για την ημρα αυτ εναι κτι που πρπει να φροντσετε για να εξασφαλσετε φωτογραφες και βντεο που θα σας δνουν την ευκαιρα να ξαναζετε το παραμθι αυτ ποια στιγμ εσες το θελσετε.

Η Εκκλησα

Η εκκλησα στην οποα θα πραγματοποιηθε η βπτιση εναι κτι για το οποο θα φροντσετε να διστημα λγων μηνν πριν την ημερομηνα που θα χετε στο μυαλ σας. Αναλογιστετε το μρος που θα βρσκεται η εκκλησα, ετε στην ενορα σας ετε κπου αλλο, καθς και το αν αυτ εναι προσβσιμο για τους καλεσμνους. ταν καταλξετε, επικοινωνστε με τους υπεθυνους της εκκλησας για να κλεσετε την ημερομηνα που θλετε να γνει το μυστριο.

Τα Προσκλητρια και οι Μπομπονιρες

Τα προσκλητρια και οι μπομπονιρες εναι το πιο ‘χρωματιστ’ κομμτι της λης οργνωσης. Χρησιμοποιστε το γοστο και την φαντασα σας για να διαλξετε το ‘γρμμα’ που θα στλνει το μωρ σας στους καλεσμνους περπου τρεις εβδομδες πριν απ την ημερομηνα της βπτισης. Διαλξτε στην συνχεια τις μπομπονιρες που θα προσφερθον στο τλος του μυστηρου. Αν θλετε να πετχετε η μρα αυτ να αποτυπωθε στην μνμη σας και των καλεσμνων προτιμεστε το διο φος να χαρακτηρζει τα προσκλητρια και τις μπομπονιρες, καθς και τον στολισμ της εκκλησας.

Τα Γλυκ

Μετ το τλος του μυστηρου συνηθζεται να προσφρεται μαζ με τις μπομπονιρες και να γλυκκι. Σκεφτετε εσες το εδος του γλυκο και φροντστε λγες μρες πριν την ημερομηνα της βπτισης να παραγγελετε την ανλογη ποστητα σμφωνα με τον αριθμ των καλεσμνων.

Το Τραπζι

Γιορτστε την ξεχωριστ αυτ ημρα με τα αγαπημνα σας πρσωπα σε μια εκδλωση που θα οργανσετε εν συνεχεα του μυστηρου. Επιλξτε με βση την δικ σας αισθητικ και αντληψη το μρος που αυτ θα πραγματοποιηθε (σε ξενοδοχεο, σε χρο εκδηλσεων, σε εστιατριο, στο σπτι σας). Οργανστε τα τραπζια που θα βρσκονται οι καλεσμνοι και μην ξεχσετε να μεριμνσετε για ναν παιδικ χρο που θα ενθουσισει τους μικρος σας καλεσμνους.

Δρο Νονο

Μια ενδεικτικ πρξη ευχαρστησης και ευγνωμοσνης απναντι στον νθρωπο που θα γνει ανδοχος του μωρο σας εναι το δρο που θα επιλξετε για αυτν, σμφωνα πντα με αυτ που πιστεετε τι θα αρσει στον διο.

Οργανστε μορφα και ξεχωριστ την πολτιμη αυτ μρα του μωρο σας.

Η καλτερ σας μρα εναι σμερα!

 

 

 

 

Email: cs@verynice.gr

ΤΗΛ. 210-5128 000
FAX. 210-5124 005

VERYNICEDAY.GR - 2003-2009 - 2020 ΑΕ - λα τα δικαιματα πνευματικ και λλα

εναι κατοχυρωμνα απ την ελληνικ και ευρωπακ νομοθεσα.